Struktur Organisasi SD Al-Fursan

Kepala Sekolah :Fiolisa Ayu Beatrix, S.Akun.
Wakasek Pengajaran.kur:Eda Humaeda, S.Pd.
Wakasek Sarana Prasarana:Danu Kumara, S.T.
Wakasek Keuangan:Siti Khoiriyah, S.T.
Tata Usaha:Arum Sarifa, 
Operator:Riyanto, S.Pd.I
Bimbingan dan Penyuluhan: